Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  MEVCUT BİLİRKİŞİLERİN YENİDEN BAŞVURU YAPIP YAPMAYACAĞINA İLİŞKİN DUYURU
  08.11.2018

          6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 09/03/2018 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru ekinde belirlenen temel ve alt uzmanlık alanlarında bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacağı duyurulmuştur.
  Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihli ilanının “Diğer Hususlar” kısmının 2. maddesinde belirtilmesine rağmen kurulumuza halen listede olan bilirkişilerden yeni dönemde bilirkişilik için başvurup vurmayacakları konusunda sıkça sorular gelmektedir.
          2018 yılı bilirkişi listemizde kayıtlı ve sicil almış olan bilirkişiler Bilirkişilik Yönetmeliği 43.maddesinin 2.fıkrasına göre 3 yıllığına görevlendirilmiş ve yetki belgesi verilmiştir. Bu nedenle mevcut listedeki bilirkişilerin yeniden başvurmalarına gerek yoktur.
  Ancak, Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 04/10/2018 tarihli başvuruya ilişkin ilanının “Başvuru Usulü” kısmının 4.maddesi gereği, Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 09/03/2018 tarihli ilanındaki EK-1 ve EK-2 ‘ye göre dal ve alt dal konusunda güncelleme isteyen bilirkişilerin bu taleplerini, sistem üzerinden e-imzayla değil, bölge kurulumuza fiziki dilekçe ile yapmaları gerekmektedir.
          Bilirkişilere duyurulur.
   

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr