Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  MEVCUT BİLİRKİŞİLERİN ALAN GENİŞLETME (GÜNCELLEME) TALEBİ RED EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU
  22.01.2019

  MEVCUT BİLİRKİŞİLERİN ALAN GENİŞLETME (GÜNCELLEME) TALEBİ RED EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU

   

  1. 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup da, ek temel / alt uzmanlık alanı talep ederek güncelleme talebinde bulunan bilirkişilerin talepleri, 05/11/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında yazılı olarak alınmıştır.

  2. Talepler; 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ekinde yer alan EK-1 isimli bilirkişilik temel / alt uzmanlık alanları için EK-2 de aranan nitelikler dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

  3. Ek temel / alt uzmanlık alanı talep ederek güncelleme talebinde bulunan ve ekli listede yer alan bilirkişilerin talep ettikleri temel / alt uzmanlık alanları bakımından bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımadıkları ve/veya başvurdukları temel / alt uzmanlık alanları bakımından aranan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmakla, taleplerinin listede yazılı gerekçe ile 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.

  4. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, itirazın kararı veren bölge kurulumuza verilecek dilekçe ile veya bir başka bölge kurulu, Adli Yargı Adalet komisyonu Başkanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle yapılması gerekmektedir.

           EKİ:ALAN GENİŞLETME (GÜNCELLEME) TALEBİ REDDEDİLENLERİN LİSTESİ

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr