Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  MEVCUT BİLİRKİŞİLERİN ALAN GENİŞLETME (GÜNCELLEME) TALEBİ KABUL - KISMEN KABUL EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU
  22.01.2019

  MEVCUT BİLİRKİŞİLERİN ALAN GENİŞLETME (GÜNCELLEME) TALEBİ KABUL - KISMEN KABUL EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU

   

  1. 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup da, ek temel / alt uzmanlık alanı talep ederek güncelleme talebinde bulunan bilirkişilerin talepleri, 05/11/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında yazılı olarak alınmıştır.

  2. Talepler; 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ekinde yer alan EK-1 isimli bilirkişilik temel / alt uzmanlık alanları için EK-2 de aranan nitelikler dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

  3. Ek temel / alt uzmanlık alanı talep ederek güncelleme talebinde bulunan bilirkişilerin taleplerinin 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın yayımladığı bilirkişilik temel / alt uzmanlık alanlarında aranan nitelikleri taşıdıkları anlaşılan ve ekli listede isimleri yazılı kişilerin taleplerinin Kurulumuzca kabul edilen ek temel / alt uzmanlık alanları itibariyle 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi gereğince kabulüne ve kabul edilen ek temel / alt uzmanlık alanlarının bilirkişi listesine eklenmesine karar verilmiştir.

  4. Talepleri kabul edilen ve ekli listede yer alan kişilerin birden çok temel / alt uzmanlık alanını seçmeleri halinde, aşağıdaki listede "REDDEDİLEN TEMEL / ALT UZMANLIK ALANLARI VE RET GEREKÇELERİ" sütunlarında yer alan temel / alt uzmanlık alanları bakımından aranan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmakla, bu temel / alt uzmanlık alanları bakımından başvurularının reddine karar verilmiş olmakla, seçtikleri bir kısım uzmanlık alanları kabul edilmeyen ilgililer, 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ mahiyetinde listelerin internetten ilan edildiği 22/01/2019 tarihinden itibaren otuz günlük kesin sure içinde yazılı olarak  itirazda bulunabilirler.

  5. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, itirazın kararı veren bölge kurulumuza verilecek dilekçe ile veya bir başka bölge kurulu, Adli Yargı Adalet komisyonu Başkanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle yapılması gerekmektedir.

           EKİ:ALAN GENİŞLETME (GÜNCELLEME) TALEBİ KABUL - KISMEN KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr