Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kurulumuz Bilirkişi Listesinde Kayıtlı Bilirkişilerin E-Tebligat Adreslerinin Aktivasyonuna İlişkin Duyuru
  02.04.2021

   

  T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın 15/03/2021 tarih ve E-46693448-650.03.513.2018-88/6998 sayılı yazısı ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adreslerinin oluşturulabilmesi için sicile kayıtlı bilirkişilerin bilgilerinin gönderildiği ve Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından oluşturulan elektronik tebligat adresleri ve Aktif/Aktivasyon Bekliyor durumda olanlara ait tablonun Bilirkişilik Daire  Başkanlığına bildirildiği, ekte gönderilen listede "Aktif" durumda bulunan bilirkişilerin elektronik tebligat adreslerinin UYAP veri tabanına ekteki yönerge takip edilerek eklenmesinin, "Aktivasyon Bekliyor" durumda olan bilirkişilerin elektronik tebligat adreslerini aktif hale getirmeleri için Bilirkişilik Daire Başkanlığınca SMS ile bildirim yapıldığı,  Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre sicile kayıtlı bilirkişilere tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alındığı, 02.03.2021 tarihi itibariyle elektronik tebligatlarını aktif eden ve henüz aktivasyon işlemi bekleyen bilirkişilerin listesinin ekte gönderildiği, bu konuda elektronik tebligatı aktif edenlerin kontrol edilerek durumlarının da aktife çevrilmesi, elektronik tebligat aktivasyonu bekleyenlerin ise durumlarının pasife çevrilmesinin istenildiği,

  Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin, "Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar" başlıklı 5/h maddesinde, sicile kayıtlı arabuluculara ve bilirkişilere, tebligatın elektronik yolla  yapılmasının zorunlu olduğu düzenlemesinin bulunduğu,

  Sicile kayıtlı bilirkişilerin Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından elektronik tebligat adreslerinin oluşturulduğu, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 15/03/2021 tarih ve E-46693448-650.03.513.2018-88/6998 sayılı yazısı ekinde Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımıza gönderilen listede Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun bilirkişi listesinde ve bilirkişilik sicilinde kayıtlı 260 bilirkişinin  elektronik tebligat hesaplarının "Aktivasyon Bekliyor" durumunda olduğu  anlaşılmakla,

   Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun  02/04/2021 tarih ve 2021/6 toplantı sayılı toplantısında;

  Elektronik tebligat hesapları " Aktivasyon Bekliyor " durumunda olanların listesinin kontrol edilerek aktivasyon yapmayan bilirkişilerin,  UYAP Bilişim  Sisteminde aktif olan rollerinin PASİF HALE GETİRİLMESİNE,

  Elektronik tebligat hesabını aktif eden bilirkişilerin,  UYAP Bilişim Sisteminde  pasif olan rollerinin AKTİF HALE GETİRİLMESİNE,

  İş bu toplantıda alınan kararın, Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun gaziantepbbk.adalet.gov.tr internet sitesinde ilânen yayımlanması suretiyle duyurulmasına, karar verilmiştir. 

  Bu kapsamda ekli listede belirtilen UETS adreslerini aktif etmeyen bilirkişilerin UYAP Bilişim Sistemindeki  AKTİF halde bulunan rolleri PASİF hale getirildiğinden, UETS adreslerinin "Aktivasyon İşlemlerini" yapmaları ve  Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımıza bildirimde bulunmaları halinde UYAP Bilişim Sisteminde  pasif olan rollerinin AKTİF HALE GETİRİLECEĞİ hususu, tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.02/04/2021


  EK  :  

  1) UETS Adresi Aktif Olmayan Bilirkişilerin Listesi (Tıklayınız) (Güncellenme Tarihi 11.01.2022)

  2) Kullanım Klavuzu

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr