Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kurulumuz Bilirkişi Listesinde Kayıtlı Bilirkişilerden Elektronik Tebligat Adreslerini Aktif Hale Getirmeyenlere ilişkin Duyuru
  31.08.2023

  T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın 24/08/2023 tarih ve E-46693448.650.03.513.2018/255/23528 sayılı yazısı ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adreslerinin oluşturulabilmesi için sicile kayıtlı bilirkişilerin bilgileri gönderilmiş ve Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından oluşturulan elektronik tebligat adreslerinde "Aktivasyon Bekliyor" durumda olan bilirkişilerin elektronik tebligat adreslerini aktif hale getirmeleri için Daire Başkanlığınca SMS ile bildirim yapılmış olup, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 5. maddesine göre sicile kayıtlı bilirkişilere tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. 22.08.2023 tarihi itibariyle elektronik tebligat aktivasyonu bekleyenlerin ise durumlarının pasife çevrilmesi istenilmiş olup,

  Bu kapsamda UETS adreslerini aktif etmeyen bilirkişilerin UYAP Bilişim Sistemindeki  AKTİF halde bulunan rolleri ilgili yazıya istinaden PASİF hale getirildiğinden, UETS adreslerinin "Aktivasyon İşlemlerini" yapmaları ve  Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımıza bildirimde bulunmaları halinde UYAP Bilişim Sisteminde  pasif olan rollerinin AKTİF HALE GETİRİLECEĞİ hususu, tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

   

  Aktivasyon İşlemi Kılavuzu

   

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr