Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İTİRAZLARI KABUL EDİLEN VE YEMİN EDASINI GERÇEKLEŞTİREN BİLİRKİŞİLERE  İLİŞKİN DUYURU
  11.04.2018

  İTİRAZLARI KABUL EDİLEN VE YEMİN EDASINI GERÇEKLEŞTİREN BİLİRKİŞİLERE  İLİŞKİN DUYURU

  1-Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayımlanan 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru'nun ekinde yer alan bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin EK-1 nolu ilanda yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için, bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere ilişkin EK-2 nolu ilanda belirlenen ve aranan şartlar noktasında Kurulumuza yapılan itirazlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
  2- Daha önceki başvuruları red edilen ve  Kurulumuzca itirazları ayrı ayrı  değerlendirilerek başvuruları kabul edilenlerin 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, takvimin sıkışıklığı da dikkate alınarak 26-27-28 Mart 2018 tarihlerinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edecekleri 21/03/2018 tarihinde  ilan edilmiştir.
  3-İlanın EK-1 listesinde bulunan 135 kişi, bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca usulüne uygun olarak yemin edalarını gerçekleştirerek,  Kurulumuzun  bölge bilirkişi listesine dahil edilmişlerdir. Ayrıca kabul edilen uzmanlık alanları ekli listede gösterilmiştir.
  4-İlanın EK-2 listesinde bulunan 11 kişinin itirazları kabul edilmesine rağmen yemin edalarını gerçekleştirmemiştir. Yemin etmeyen bilirkişilerin haklı ve kabul edilebilir bir mazeretlerini  bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek başka uygun bir günde yeminleri yaptırılacaktır.
  5-Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 42/5. maddesi uyarınca bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları kısmen veya tamamen reddedilen kişiler; reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak 11/04/2018 ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kararı veren bölge kurulumuza verilecek dilekçe veya bir başka bölge kurulu, Adli Yargı Adalet komisyonu Başkanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, bilirkişilik bölge kurulumuza itirazda bulunabilirler.

  6- Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kuruluna ait başvuruları kabul edilen ve sicile kayıt edilen bilirkişilerin tamamına ait listeye "www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr" adresli internet sitemizin Bölge Bilirkişi Listesi sekmesi altında ulaşılabilir olduğu, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11/4 maddesine göre kamuoyuna duyurulur.11/04/2018

  EK 1: İTİRAZLARI  KABUL (YEMİN EDENLERİN) LİSTESİ (135)
   

  EK 2: İTİRAZLARI  KABUL (YEMİN ETMEYENLERİN) LİSTESİ (11)

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr