Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BİLİRKİŞİLERDEN TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARINA GÖRE ARANILAN NİTELİKLERİ TAŞIMADIĞI ANLAŞILANLARLA İLGİLİ ALINAN KARARLARA İLİŞKİN DUYURU
  18.11.2019

  KURULUMUZ BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİNDE KAYITLI BİLİRKİŞİLERDEN TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARINA GÖRE ARANILAN NİTELİKLERİ TAŞIMADIĞI ANLAŞILAN BİLİRKİŞİLERLE İLGİLİ  KURULUMUZUN 18/11/2019 TARİH VE 2019/24 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN DUYURU

           Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 18/07/2019 ve 87844950.650.01.2017.E./85/18289 sayılı "Bölge Bilirkişi Listeleri" konulu yazısıyla, Bölge bilirkişi listelerinde kayıtlı bilirkişilerin temel / alt uzmanlık alanı bilgilerinin tekrar gözden geçirilmesi, kayıtlı olduğu temel / alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikleri taşımadığı anlaşılan bilirkişiler hakkında, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin tesis edilmesi istenilmiştir.

          6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 13/1-a, Bilirkişilik Yönetmeliğinin ise 48/1-a maddelerinde bilirkişinin “Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi” halinde sicil ve listeden çıkarılmasına karar verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

          Kurulumuzca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 13/1-a ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin  48/1-a maddeleri gereğince, Kurulumuzca bilirkişi listesinde kayıtlı bilirkişilerin bilirkişiliğe kabul şartlarını taşıyıp taşımadığının her zaman denetlenmesi mümkündür.

          6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10.maddesinde belirtilen, bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayınlanan duyuru ekinde yer alan, EK-1 isimli Bilirkişilik temel / alt uzmanlık alanları için EK-2’de aranılan nitelikler dikkate alınarak, Kurulumuz Bilirkişi Listesinde kayıtlı bilirkişilerin özlük dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir.

          Kurulumuzun 18/11/2019 tarih ve 2019/24 sayılı toplantısında, Kurulumuz bilirkişi listesinde kayıtlı  bilirkişilerin özlük dosyalarının incelenerek değerlendirilmesi neticesinde;

         1- 272 bilirkişinin UYAP ekranında kayıtlı olduğu temel / alt uzmanlık alanlarından isimlerinin karşısında yazılı, temel / alt uzmanlık alanlarında aranılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmakla, UYAP ekranında kayıtlı olduğu temel / alt uzmanlık alanları arasından, isimlerinin karşısında bulunan temel / alt uzmanlık alanlarının çıkarılmasına karar verilmiş olup, buna ilişkin liste EK-1  duyurumuz ekinde yayımlanmıştır.

        2- 18 bilirkişinin 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10.maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayınlanan duyuru ekinde yer alan EK-1 isimli bilirkişilik temel/alt uzmanlık alanları için, EK-2’de aranılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmakla, 18 bilirkişinin bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılmalarına karar verilmiş olup, buna ilişkin liste EK-2  duyurumuz ekinde yayımlanmıştır.

          3- Listelerde ismi bulunanların (EK-1) ve (EK-2), 18/11/2019 tarihinden itibaren 30 günlük kesin süre içerisinde varsa itirazlarını kararı veren Bölge Kurulumuza verilecek dilekçe ile veya bir başka Bölge Kurulu veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla verilecek dilekçe ile yapılması gerekmektedir.

           4- Listelerde ismi bulunan bilirkişilerin kurulumuzda kayıtlı cep telefonlarına ayrıca SMS gönderilerek ilandan haberdar olmaları sağlanmıştır.

          5- İş bu ilan TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununu 15 inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 18/11/2019

   

   

  EK 1: UYAP ekranında kayıtlı olduğu temel / alt uzmanlık alanları arasından, isimlerinin karşısında bulunan temel / alt uzmanlık alanlarının çıkarılmasına karar verilen bilirkişilere ait liste. (272 kişi)

   

  EK 2:Bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılmalarına karar verilen bilirkişilere ait liste. (18 kişi)

   

  EK 3:Bilirkişilik Daire Başkanlığınca  09/03/2018 tarihinde yayınlanan duyuru ekinde yer alan EK-1 isimli belge.

   

  EK 4:Bilirkişilik Daire Başkanlığınca  09/03/2018 tarihinde yayınlanan duyuru ekinde yer alan EK-2 isimli belge.

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr