Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BİLİRKİŞİ LİSTESİNDE KAYITLI OLUP UZMANLIK ALANLARINA EK UZMANLIK ALANI EKLENMESİ (GÜNCELLEME)  TALEBİ REDDEDİLENLERİN, İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
  07.03.2019

  BİLİRKİŞİ LİSTESİNDE KAYITLI OLUP UZMANLIK ALANLARINA 
  EK UZMANLIK ALANI EKLENMESİ (GÜNCELLEME)  TALEBİ REDDEDİLENLERİN, İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

           

  1. Bilirkişilik sicili ve listesinde kayıtlı olup, uzmanlık alanlarına ek uzmanlık alanı eklenmesi (güncelleme) talebinde bulunanlardan, talep ettikleri uzmanlık alanlarının tamamı ya da bir kısmı reddedilenlerin, yaptıkları itirazların değerlendirilmesine ilişkin liste ilan ekinde yayımlanmıştır. 
  2. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 10. maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını, seçtikleri uzmanlık alanlarında, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 09/03/2018 tarihinde yayımladığı, EK-1 bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında EK-2 aranan niteliklerde yer alan şartları taşımadıkları, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 15/1 maddesine göre verilen süre içerisinde itirazda bulunmadıkları gerekçesiyle itirazı reddedilenler, iş bu ilanın yapıldığı 07/03/2019 tarihinden itibaren 60 (altmış) günlük kesin süre içerisinde yetkili olan Gaziantep İdare Mahkemesine dava açabilirler.
  3. Bilirkişilik sicili ve listesinde kayıtlı olup, uzmanlık alanlarına ek uzmanlık alanı eklenmesi talebinde bulunanlardan itirazları kabul edilenlerin, güncellenen bölge bilirkişi listesi Bölge Kurulumuzun internet sitesinin “Bölge Bilirkişi” sekmesinde yayımlanacaktır.
  4. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca ilanımızın tebliğ hükmünde olması nedeniyle fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39'uncu maddesi uyarınca tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.07/03/2019

   

  EK-1: Uzmanlık alanlarına ek uzmanlık alanı eklenmesi talebi reddedilenlerin itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin liste

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr