Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BAŞVURULARI RED EDİLEN BİLİRKİŞİ SON İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE  İLİŞKİN DUYURU
  24.05.2018

  BAŞVURULARI RED EDİLEN BİLİRKİŞİ SON İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE  İLİŞKİN DUYURU

  1-6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas olmak üzere Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri dahilin de bilirkişilik görevi yapmak üzere Bölge Kurulu Başkanlığımız tarafından belirlenen ve 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.
  2-Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 26/12/2017 ve  26/01/2018 tarihlerindeki ilanlarında, bilirkişilik başvurusunun  reddine karar verilen, gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlar aracılığıyla itiraz edenlerden, toplam 18 itiraz alınmıştır.


  3-Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayımlanan 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru'nun ekinde yer alan bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin EK-1 nolu ilanda yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için, bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere ilişkin EK-2 nolu ilanda belirlenen ve aranan şartlar noktasında Kurulumuza yapılan itirazlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

  4-Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; EK-1 listesinde bulunan 18 kişinin itirazlarının kısmen veya tamamen kabulüne karar verilmiştir. Daha önceki başvurularında  başvuruları red edilen ve  Kurulumuzca itirazları ayrı ayrı  değerlendirilerek başvuruları kabul edilenlerin 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, 30 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.


  5-İlanın EK-2 listesinde bulunan 11 bilirkişinin  itirazları daha önceden kabul edilmiş olup, mazeretleri nedeniyle yemin etmedikleri anlaşıldığından 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, 30 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edebileceklerdir.


  YEMİN YERLERİ VE TARİHLERİ:


  Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Araban, Nurdağı ilçelerinin tamamı için bilirkişiler 31 Mayıs 2018  günü saat 10:30 da Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Katında bulunan Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığındaki yemin töreni, Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkan ve Üyelerinin katılımıyla yapılacaktır.
  Bölge kurulu bulunmayan yerlerde itirazları kabul edilen kişilerin tümünün listesi ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıklarına gönderilmiş olup, kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise  bulundukları ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonuna başkanlıklarına 30 - 31 Mayıs 2018  tarihlerinde müracaat ederek yemin yapabileceklerdir.
  Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 42/5. maddesi uyarınca bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir.İlanen duyurulur.24/05/2018

  EK1 İTİRAZLARI  KABUL (YEMİN EDECEKLERİN) LİSTESİ (18)

  EK2 MAZERETLERİ NEDENİYLE YEMİN EDECEKLERİN EDİLENLERİN LİSTESİ (11)

  EK3 YEMİN TUTANAĞI

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr