Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bilirkişilik Eksiklik İlanı

  T.C. 
  GAZİANTEP
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU


  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
   

  Kurulumuzun 27.04.2022 tarih ve 2022/7 sayılı toplantısında, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine 31.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04.03.2022 tarihinde yayımladığı 2022 yılı Bilirkişilik Başvuruları için Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru ile 04.03.2022 ile 13.03.2022 tarihleri arasında yapılan Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile Bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların, başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

  Yapılan değerlendirme neticesinde;

  1. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile hali hazırda isteye kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanlardan, Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar tespit edilerek web sitemizde bulunan sorgulama sayfasında başvurucuların bilgisine sunulmuştur. İlgililer başvurularındaki eksikliklerin neler olduğunu aşağıda yer alan sorgulama ekranına ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle öğrenebileceklerdir. 

  2. Bilirkişilik başvurusunda bulunup başvuru evrakında eksik belgeleri bulunanların, eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi https://bilirkisi.uyap.gov.tr adresi üzerinden tamamlamaları için ilanın yapıldığı 27.04.2022 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.

  3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talepleri kısmen veya tamamen reddedilecektir.

  4. Bilirkişilik başvurularının eksik evrak yönünden incelenmesi, başvurucunun UYAP sisteminden seçmiş olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminden seçilmiş olan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.

  5. Sorgulama sayfasında ismi bulunmayan başvurucuların, herhangi bir evrak yüklemesine gerek bulunmamaktadır.

  6. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik  belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “Diğer Belgeler” sekmesini kullanarak ilgili evrakları yüklemeleri gerekmektedir.

  7. Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” gönder sekmesini tıklayarak eksik olan evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

  8. “Diğer Belgeler” ve "Genel Talep Dilekçesi" sekmelerinden isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, yasaklılık cezası bulunmadığına dair yazı, güncel görev belgesi, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmelerden gönderilecektir.

  9. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile listeye kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların, başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evraklarının içerikleri açısından ve taleplerin uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilme yapılmamıştır. Bu kişilerin başvuruları eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasından sonra taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden ayrıca değerlendirilecektir. Başvuru belgelerinde eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin başvurularının kabul edileceği, eksik belgesi olanların tüm taleplerinin reddedileceği veya eksik belgesini tamamlayanların başvurularının kabul edileceği yanılgısına düşülmemesi gerekmektedir.

  10. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  27.04.2022
   

  Tc Kimlik No
  Adı Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu