Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  24-29 OCAK 2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN YEMİN TÖRENİNE KATILMAYIP BEYAN EDİLEN MAZERETLERİ KABUL EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU
  07.03.2019

   

  24-29 OCAK 2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN YEMİN TÖRENİNE KATILMAYIP BEYAN EDİLEN MAZERETLERİ KABUL EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU

         

  1.6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46. maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmış, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen takvime uygun olarak Kurulumuzca yapılan değerlendirilme sonucunda 2019/10 sayılı karar ile başvuruları, kabul, red, kısmen kabul/red edilenlere ilişkin liste 22/01/2019 tarihinde resmi internet sitemiz üzerinden yayınlanarak 24 - 29 Ocak 2019 tarihleri arasında yemin merasimleri icra edilmiştir.
  2. 22/01/2019 tarihli ilanımız ile haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların Bölge Kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminlerinin yaptırılacağına dair tebliğ mahiyetinde duyuruda bulunulmuştur. 

  3. Mazeret beyanları kabul edilenlerin 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64/5. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271/1. maddesinde belirtilen usule göre yemin edebileceklerdir. 

  4. Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan  Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban, ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilere 11-12-13 Mart 2019 günleri saat 13:30 da Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı odasında yemin töreni yapılacaktır. Burada yapılacak yemin töreni Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu başkanı ve  teşrif edecek kurul üyelerinin katılımıyla yapılacaktır.
  5.Bölge Kurulu bulunmayan Nizip, İslahiye, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Elbistan, Kilis, Malatya, Mardin, Midyat, Siirt, Şanlıurfa, Siverek, Viranşehir, Şırnak ve Cizre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları yetki çevresinde oturan ya da meslekî faaliyetini yürüten ve başvuruları kabul edilen kişilere 11-12-13 Mart 2019 tarihleri arasında ilgili ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları tarafından belirlenen ve internet sitelerinde ilan edilen tarihlerde yemin ettirilecektir.
  6.Ekli listede adı geçen kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise ilgili adalet komisyonuna müracaat ederek ya da 11-12-13 Mart 2019 tarihlerinde saat 13:30 da Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına gelerek yeminlerini yapabileceklerdir.
  7.Başvuruları kurulumuzca kabul-kısmen kabul edilen kişilerden mazeret beyanları kabul edilenlerin yeminlerini yapmaları halinde, Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu bilirkişi listesine dahil edileceklerdir. Bölge Kurulumuzun internet sitesinin “Bölge Bilirkişi” sekmesinde yayımlanacaktır.
  8.Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca ilanımızın tebliğ hükmünde olması nedeniyle fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39'uncu maddesi uyarınca tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.07/03/2019

  EK-1:24-29/01/2019 tarihleri arasında yapılan yemin törenine katılamayıp beyan edilen mazeretleri kabul edilenlere ilişkin liste 

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr