Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI RED EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU
  22.01.2019

  2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI RED EDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU

   

  1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, 2018 yılı 2. Dönem Bölge Bilirkişi Listesinin oluşturulması için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

  2. Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.

  3. Bilirkişilik Daire Başkanlığı 6754 sayılı kanunun 6/2a-b maddesinin kendisine verdiği yetki kapsamında duyuruda yer alan EK-1 isimli Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları başlıklı çalışmada bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit ederek 65 temel uzmanlık alanında 857 alt uzmanlık alanı belirlemiş ve bu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri EK-2 isimli çalışmada belirleyip ilan etmiştir.

  4. İlan gereği başvurular e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar  izlenmek suretiyle yapılması gerektiğinden dolayı, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilana aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fiziki olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve  sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamış ve bu talepler reddedilmiştir.

  5. Başvurular; 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ekinde yer alan EK-1 isimli bilirkişilik temel / alt uzmanlık alanları için EK-2 de aranan nitelikler dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

  6. Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek veya vermeyerek müracaatlarını yapan ve aşağıdaki listede yer alan kişilerin bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımadıkları ve/veya başvurdukları temel / alt uzmanlık alanları bakımından aranan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmakla, başvurularının listede yazılı gerekçe ile 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.
  7. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilanın yapıldığı 22/01/2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.

  8. Başvuru sonucuna itiraz etmek isteyenler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” veya “İtiraz Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilecektir.

  9. Başvuru Dilekçesi" veya “İtiraz Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir. “Diğer Belgeler" sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir.

            EKİ: BİLİRKİŞİLİK  BAŞVURULARI REDDEDİLENLERİN LİSTESİ

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr