Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2018 YILI 2. DÖNEM BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
  18.12.2018

  BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU


            Kurulumuzun 17/12/2018 tarihli toplantısında 05/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan yeni başvurular ile 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.
            Yapılan değerlendirme neticesinde;
     2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularında Eksik Belgesi Bulunanların Listesi   (Ek-1) ile Ek Uzmanlık Alanı Talep Edenlerden Eksik Belgesi Bulunanların Listesi (Ek-2) duyurumuz ekinde bulunmaktadır.

  1. Listede ismi bulunanların eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlamaları için ilanın yapıldığı 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.
  2. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talepleri kısmen veya tamamen reddedilecektir
  3. Ekli listede isimleri bulunan ve başvurularında eksik belgeleri olan kişiler için UYAP sisteminde “ Başvuru Dilekçesi” ve “ Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
  4. “ Başvuru Dilekçesi sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilecektir. Bu sekmeden başka yerden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilmeyecektir.
  5. “Diğer Belgeler” Sekmesinden ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, TDUB’a üyelik belgesi vb. tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir. ( 10 Mb sınırını aşmadan)
  6. Eksiklik listesi dışındaki kişiler için bu butonlar pasif olacağından evrak gönderme imkanları bulunmamaktadır.
  7. 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile başvuranların ise eksik belgelerini 05/10/2018 tarihli duyurumuzda belirtildiği şekilde UYAP üzerinden değil de, ilanın yapıldığı 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRE içerisinde yazılı olarak bilirkişilik bölge kurulumuza göndermeleri gerekmektedir.
  8. Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Talepler esas yönünden ayrıca değerlendirilecektir. Esasa yönelik inceleme sırasında tüm evrak üzerinden değerlendirme yapılacak olup, ilan, talep evrakında eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin taleplerinin kabul edileceği veya eksik belgesi olanların tüm taleplerinin reddedileceği veya eksik belgesini tamamlayanların taleplerinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir.
  9. Başvuruların incelenmesi Uyap sisteminde seçilmiş olan uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine Uyap sisteminde seçilmiş olan uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.
  10. Tebliğ mahiyetinde ilanen duyrulur.18/12/2018

           (EK-1) 2018 YILI 2. DÖNEM BAŞVURUSUNDA EKSİKLİK BULUNANLARA İLİŞKİN LİSTE

          (EK-2 )  MEVCUT BİLİRKİŞİ OLUP  ALAN GENİŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN EKSİK BELGESİ OLANLARA İLİŞKİN LİSTE 

  Adres

  Zeytinli Mah. 79002 Nolu Cad. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kat:4 Şehitkamil /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00 - 6806 / 6809

  E-Posta

  gaziantepbbkisaretadalet.gov.tr